Nhiệt kế CS-060 cho bể tép cảnh hoặc cá cảnh

15.000