Các loài cây thủy sinh chúng tôi cung cấp đều phù hợp để bạn có thể nuôi trồng trong bể nuôi tép cảnh của mình, các loài cây này đa số có đặc điểm hấp thụ dinh dưỡng ít và ánh sáng yếu.

60.000

Cây thủy sinh

Rêu Mini Taiwan

60.000

Cây thủy sinh

Tảo Cầu Marimo Mossball

60.000