Các sản phẩm xử lý nước và cân bằng nước từ tự nhiên và sinh học, giúp người nuôi tép cảnh và cá cảnh dễ dàng hơn trong việc chăm sóc bể của mình.

20.0001.700.000

Xử lý nước

Khoáng Nutrafin

80.000990.000
35.00014.000.000
-5%
Giá gốc là: ₫20.000.Giá hiện tại là: ₫19.000.