Các loài tép màu dễ nuôi dành cho người mới bắt đầu, một số dòng phổ biến mà chúng tôi cung cấp gồm tép đỏ Blood Mary, tép xanh lá Green Jade, Tép cam, Tép vàng, Tép RC Thái…

Tép Màu

Tép Blue Dream

20.0001.000.000
12.000800.000
30.000250.000

Tép Màu

Tép vàng thái

12.000