Tép Sulawesi là một dòng tép được du nhập từ đất nước Indonesia với rất nhiều dòng tép đẹp điển hình như sula chân trắng, sula galaxy, sula red line, sula khăn quàng cổ…

Tép Sulawesi

Ốc Sulawesi

50.000
25.0001.800.000
25.0001.600.000

Tép Sulawesi

Tép Sula Pink Boxer

50.000400.000

Tép Sulawesi

Tép Sula White Orchid

20.0001.600.000